LAMIREL PCB Europe s.r.o.

Výroba plošných spojů

KONTAKTUJTE NÁS:

telefon+420 493 539 011  Emailinfo@lamirel.cz 

 >  Úvod  >  Politika kvality

Politika kvality

Politika kvality vychází ze základního předpokladu podnikání, tj. uspokojovat očekávání, potřeby a požadavky našich zákazníků a je závazným záměrem společnosti k kvality. Směřuje nejen k udržení pozice, tj. zajištění konkurenceschopnosti na našem trhu, ale také k dosažení dlouhodobé stability a prosperity. K tomu je potřeba vytvořit funkční systém kvality a jeho řízení, abychom mohli minimalizovat počet vnitřních a vnějších neshod a tím vytvářet předpoklady pro další rozvoj společnosti. To znamená vytvořit systém kvality podle současně požadovaných modelů systému řízení kvality ISO 9001:2015, efektivně ho využívat a neustále zlepšovat tak, aby sloužil svému cíli – uspokojovat požadavky zákazníka, realizovat další rozvoj společnosti ke spokojenosti našich pracovníků.

  • Jsme si vědomi důležitosti našich zákazníků a proto budeme věnovat maximální úsilí k dosažení jejich spokojenosti a snažit se o plnění jejich požadavků a předvídat jejich očekávání.
  • Vedení společnosti bude udržovat a rozvíjet interní prostředí, v němž se mohou zaměstnanci plně zapojit při dosahování cílů společnosti. Zároveň bude podporovat systém managementu kvality a držet povědomí o jeho fungování na všech úrovních řízení a u všech zaměstnanců.
  • Zaměstnanci jsou základem společnosti a jejich plné zapojení přispívá k dosahování stále vyšší kvality námi poskytovaných služeb. Cílem je vytvářet systematicky vhodné podmínky pro kvalitní plnění úkolů, tj. zvyšování kvalifikace a dovedností svých pracovníků a důsledným plánováním předcházet časovým stresům a jiným zmatkům, které zhoršují kvalitu výsledků činností.
  • Poskytnout potřebné zdroje k fungování všech procesů ve společnosti, řídit jakost našich vlastních procesů i procesů styku se zákazníky a smluvními dodavateli v přátelském ovzduší tak, aby se procesy blížily optimu z hlediska ekonomické účinnosti a dosažených efektů.
  • Při dosahování cílů se zaměřit na identifikaci, porozumění a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému.
  • Jedno ze základních zaměření společnosti je neustálé zlepšování její celkové výkonnosti a prosperity.
  • Rozhodnutí, která by mohla ovlivnit jakost poskytovaných služeb, stabilitu společnosti nebo spokojenost zákazníků budou prováděna na základě analýz údajů a informací.
  • Jsme si vědomi důležitosti svých dodavatelů, proto jsme se rozhodli spolupracovat s těmi dodavateli, ke kterým máme dostatečnou důvěru a partnerský vztah a kteří z tohoto důvodu jsou na seznamu našich smluvních dodavatelů.
  • Naše služby musí být ve shodě se specifikovanými normami a samozřejmě se všemi bezpečnostními normami, zákony a předpisy.


Máte na nás dotaz? Napište nám.

Kolik je 3+2

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Vás informujeme o našich podmínkách ochrany osobních údajů.

* Povinná pole.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.   Více informací    Rozumím